2007, ജനുവരി 30, ചൊവ്വാഴ്ച

പാമ്പ്‌

ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടയാള്‍ ആര്‍ത്തു കൂവി

'പാമ്പെ'ന്ന് കേട്ടൊരാള്‍ വടിയായെത്തി

അയാളെ കണ്ടൊരാള്‍ പുറകെ പാഞ്ഞു

അയാളുമെടുത്തു മുട്ടനൊരു കൊട്ടുവടി

കൊട്ടുവടി കണ്ടൊരാള്‍ കൂടെ കൂടി

ഇവരെ കണ്ടോരെല്ലാം കൂടെ കൂടി

പാമ്പെവിടെ? എല്ലാരും ആര്‍ത്തു കൂവി

പാമ്പിനെ കണ്ടോനെ കണാനില്ല!

അടിവീണു പല തവണ

ഇടി വീണു പല തവണ

ഇടിയും വെടിയും കേട്ട്‌ പാമ്പ്‌ ചൊല്ലി..

ആളേറെയാണെ ഒരു പാമ്പെ തല്ലാന്‍!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: