2007, ജനുവരി 30, ചൊവ്വാഴ്ച

പാവം തൂണ്‌!

കുട്ടി തട്ടി വീണപ്പ്പ്പോള്‍ പലരറിഞ്ഞു

ഒളിച്ചു നോക്കിയ ഊമനു തല്ല് കിട്ടി

ഒളിച്ചു കേട്ട കുരുടനു മുട്ടു കിട്ടി

പൊട്ടിച്ചിരിച്ചോടിയ ചേട്ടനു വഴക്കു കിട്ടി

നിര്‍ജ്ജീവമാം തൂണിനതെല്ലാം കിട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: