2010, ഫെബ്രുവരി 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

കയര്‍


കയറില്‍ പിടിച്ചു കയറാന്‍ എന്ത് രസം!
അതിനാലാണോ കയര്‍ എന്ന് പേരിട്ടതും?
കയറില്‍ പിടിച്ചു ഇറങ്ങാനും രസമാണല്ലോ!
കയര്‍ എവിടെയും ബ്ന്ധിച്ചില്ലെങ്കിലോ-
അത് കൊണ്ടു ഒന്നിനും സാധ്യമല്ലല്ലോ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: